Utställningar Galleri Odinslund, Biblioteket

 

14 januari – 4 februari Lars Göran Friberg Töllsjö

11 februari – 4 mars Atelje Vita Korpen
Helen Olsson Olsfors
Carola Sparrman Borås
Eva Hårdstedt Uddebo
Ingeborg Gisladottir Rydboholm

17 mars – 6 april Dag Ekelund Borås

8 – 29 april Barbro Mattinen Bollebygd

6 – 24 maj Vuxenskolans elever

29 maj – 10 juni Niornas vårsalong Bollebygd

2 – 30 september Christina Abrahamsson Hindås

28 oktober – 18 november Kamyar Amin Hindås

25 november – 16 december Lena Gustafsson Fritsla