Utställningar Galleri Odinslund, Biblioteket

11 januari – 1 februari                  Gunnar Valentin    Onsala

8 februari – 27 februari                Maria Särnbratt  Bollebygd

29 februari- 21 mars                     Ture Gustafsson Kungsbacka

28 mars-18 april                            Gunilla Karlsson Örby

25 april-16 maj                               Förskolans veckor

23 maj-27 juni                                Barbro Mattinens målargrupp

10 juli – 14 augusti                         Sommarutställning

29 augusti – 19 september           PRO-målarna, Bollebygd

26 september – 17 oktober           Jimmy Björner Bollebygd

24 oktober – 14 november           Märit och Steve Gustafsson Borås

21 november – 12 december       Ingvar Jacobsson Gerlesborg