Styrelsen

  • Christina Hein ordförande  033-284770
  • Gunilla Bergkvist kassör 033-285521
  • Birgitta Alfredsson  072-1900044 
  • Ulla Lyckestam 0320-92163
  • Britta Eriksson 073-0280151 
  • Lena Folkesson 070-4332287 
  • Marianne Pargren