Program hösten 2017

 

8-9 september Under samma tak, lokala förmågor visar sina verk i Nya Bollebygdskolans matsal
31 oktober Ingemar Lind visar sin film “Mitt liv som naturfilmare”
28 november Författaren Dennis Magnusson kommer

 

 

 

 

 

————————————————-

Alla våra evenemang annonseras i Annonsmarknan och på kommuens anslagstavla vid Gästgivaretorget. På vår hemsida www.galleriodinslund.se och kommunens hemsida www.bollebygd.se.

Välkomna önskar styrelsen