Program våren 2019

23 januari Årsmöte

20 mars Besök av PK Mahanandia

23 maj Medlemslotteri

 

 

 

 

 

 

 

————————————————-

Alla våra evenemang annonseras i Annonsmarknan och på kommuens anslagstavla vid Gästgivaretorget. På vår hemsida www.galleriodinslund.se och kommunens hemsida www.bollebygd.se.

Välkomna önskar styrelsen