Program våren 2023

26 januari årsmöte

20 april föreningssammankomst 18.30, 2.a våning Bollebygds bibliotek

25 maj Medlemslotteri Hulta golfrestaurang 18.30

1 juni Kulturpromenad i centrala Bollebygd 

8 juni Kulturpromenad i centrala Bollebygd

Alla våra evenemang annonseras i Annonsmarknan och på kommuens anslagstavla vid Gästgivaretorget. På vår hemsida www.galleriodinslund.se och kommunens hemsida www.bollebygd.se.

Välkomna önskar styrelsen