Program hösten 2021

18 oktober årsmöte

18 oktober föreläsning To bee or not to bee

25 november medlemslotteri

————————————————-

Alla våra evenemang annonseras i Annonsmarknan och på kommuens anslagstavla vid Gästgivaretorget. På vår hemsida www.galleriodinslund.se och kommunens hemsida www.bollebygd.se.

Välkomna önskar styrelsen