Program våren 2018

23 januari Årsmöte
18 april ”The railway station syncopators” underhåller
24 maj Medlemslotteri

 

 

 

 

 

————————————————-

Alla våra evenemang annonseras i Annonsmarknan och på kommuens anslagstavla vid Gästgivaretorget. På vår hemsida www.galleriodinslund.se och kommunens hemsida www.bollebygd.se.

Välkomna önskar styrelsen